Departamentul de Comunicatii Digitale

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Bun venit în cadrul Direcției de Comunicații Digitale al Universității „Al. I. Cuza”, Iași

  • dcd-slide1
  • dcd-slide3
  • dcd-slide2
  • dcd-slide4
  • dcd-slide5

Direcția Comunicații Digitale a activat serviciile Office 365 pentru profesori pe durata situației de urgență privind COVID-19. Toate conturile se vor dezactiva după aceasta perioadă.

Serviciile eSims pentru studenți nu sunt în administrarea Departamentului de Comunicații Digitale al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pentru detalii vă rugăm să contactați Departamentul de Statistică și Informatizare, telefon 0232-201595.

Direcția de Comunicaţii Digitale (D.C.D.) a fost oficial înfiinţată în Iulie 1994 (sub numele de Departamentul de Comunicaţii de Date), dar operează din Noiembrie 1993, când a fost instalată prima reţea conectată la Internet din Iaşi şi din Moldova.

Până la data înfiinţării oficiale (septembrie 1998) a Sucursalei Iaşi a Reţelei Educaţionale din România – RoEduNet, D.C.D. a conectat instituţiile educaţionale şi de cercetare din N-E României la nodul de comunicaţii de la Universitatea „Politehnică” din Bucureşti şi la Internet. Astfel, D.C.D. a administrat primul nod Internet din N-E României: mai întâi o conexiune dial-up la Universitatea „Politehnică” din Bucureşti (noiembrie 1993 – mai 1994), apoi o conexiune prin linie închiriată analogică (mai 1994 – martie 1998), iar din martie 1998 o conexiune digitală.

În august 1998, prin HG 515 a fost înfiinţat Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date „RoEduNet” care a preluat, în conformitate cu statutul acestei instituţii, activitatea de administrare a Reţelei Educaţionale din România. Ca o consecinţă firească şi o recunoaştere a eforturilor D.C.D. în perioada de pionierat a reţelelor de calculatoare în România, Sucursala Iaşi a RoEduNet a fost stabilită la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

© 2020 Direcția Comunicații Digitale - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi