Departamentul de Comunicatii Digitale

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Bun venit în cadrul Departamentului de Comunicații Digitale al Universității „Al. I. Cuza”, Iași

  • dcd-slide1
  • dcd-slide3
  • dcd-slide2
  • dcd-slide4
  • dcd-slide5

Departamentul de Comunicaţii Digitale (D.C.D.) a fost oficial înfiinţat în Iulie 1994 (sub numele de Departamentul de Comunicaţii de Date), dar operează din Noiembrie 1993, când a fost instalată prima reţea conectată la Internet din Iaşi şi din Moldova.

Până la data înfiinţării oficiale (septembrie 1998) a Sucursalei Iaşi a Reţelei Educaţionale din România – RoEduNet, D.C.D. a conectat instituţiile educaţionale şi de cercetare din N-E României la nodul de comunicaţii de la Universitatea „Politehnică” din Bucureşti şi la Internet. Astfel, D.C.D. a administrat primul nod Internet din N-E României: mai întâi o conexiune dial-up la Universitatea „Politehnică” din Bucureşti (noiembrie 1993 – mai 1994), apoi o conexiune prin linie închiriată analogică (mai 1994 – martie 1998), iar din martie 1998 o conexiune digitală.

În august 1998, prin HG 515 a fost înfiinţat Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date „RoEduNet” care a preluat, în conformitate cu statutul acestei instituţii, activitatea de administrare a Reţelei Educaţionale din România. Ca o consecinţă firească şi o recunoaştere a eforturilor D.C.D. în perioada de pionierat a reţelelor de calculatoare în România, Sucursala Iaşi a RoEduNet a fost stabilită la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

© 2016 Departamentul de Comunicații Digitale - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi