Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Thunderbird

În acest tutorial sunt descriși pașii privind configurarea clientului de e-mail Mozilla Thunderbird.

Mesajele vor fi preluate automat, prin intermediul protocolului IMAP, de pe server-ul de mail al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mail.uaic.ro, pe calculatorul dumneavoastră.

Programul Mozilla Thunderbird se poate descărca de la pagina https://www.thunderbird.net/en-US/.

După descărcare acesta se instalează pe calculatorul propriu.

După instalarea programului Mozilla Thunderbird apar aceste două ferestre (Figura 1 și Figura 2).

Figura 1
Figura 2

În fereastra Set Up Your Existing Email Address se completează următoarele:

Your name: numele dumneavoastră – Prenume NUME

Email address: adresa dumneavoastră de e-mail UAIC – prenume.nume@uaic.ro

Password: parola de la contul de e-mail UAIC

Căsuța Remember password poate să rămână bifată. În figura 3 este prezentat un exemplu de completare, aferent câmpurilor “Your name”, “Email address” și “Password”.

Figura 3
Figura 3

După completarea celor trei câmpuri se accesează butonul Continue.

Dacă se primește mesajul cu bifa verdeConfiguration found on email provider” (Figura 4), atunci se poate apăsa butonul Done.

Figura 4

După accesarea butonului Done, clientul de mail va încărca mesajele de pe server-ul mail.uaic.ro.

© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi