Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Servicii Telefonie

Sistemul de Telefonie ce deserveşte Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi este divizat in două ramuri :

 1. Sistem de Telefonie comutată (clasic)
 2. Sistem de Telefonie VoIP (Voice Over IP)

Întregul sistem este interoperabil realizându-se astfel comunicarea directă intre cele două  ramuri. Numerotaţia ce deserveşte sistemul de telefonie este imparţită în două categorii :

 1. Numerotaţie de tip DID (Direct In Dialing) care permite ca numărul de telefon să fie reprezentat direct în reţeaua de telefonie publică (Romtelecom). Astfel pentru acest tip de cifraţie un numar de interior poate fi apelat din exterior formând  direct 0232201xxx.
 2. Numerotaţie de tip DISA (Direct Inward System Access) ce permite apelarea unui număr de telefon de interior care nu are reprezentare în reţeaua de telefonie publică, şi prin urmare nu se poate realiza accesul direct la acesta. Pentru efectuarea unui astfel de apel se formează numărul de telefon de tip DISA 0232201102. Acest apel este însoţit  de un mesaj de întâmpinare ce permite apelantului să fie mai uşor redirecţionat.
  • Astfel, dacă apelantul cunoaşte numărul de interior îl poate forma în continuare pe acesta.
  • Dacă numărul de interior nu este cunoscut, după 15 secunde de la terminarea mesajului apelul este direcţionat către serviciul de operatoare al universităţii (număr de interior 1000).
   Precizăm că serviciul de operatoare este funcţional în intervalul orar 8.00 – 16.00, de Luni până Vineri.

Numerele de interior din cadrul Sistemului de Telefonie a Universităţii cu reprezentare în reţeaua de telefonie publică sunt cuprinse in intervalul 0232201000 – 0232201899, adică numere de interior din intervalul 1000 – 1899. Aceste numere sunt de regulă distribuite în cadrul serviciilor ce deservesc universitatea (rectorat, facultăţi, departamente, compartimente, etc.).

Numerele de interior fără reprezentare în reţeaua de telefonie publică sunt distribuite astfel :

 1. intervalul 2000 – 2699 suplimentează numerele de telefon ce deservesc serviciile universităţii.
 2. intervalul 2701 – 2892 este utilizat în căminul Akademos.
 3. intervalul 3601 – 3792 este utilizat în căminul Gaudeamus.

Pentru realizarea convorbirilor din exterior spre camerele din căminele Gaudeamus şi Akademos pot fi folosite şi telefoanele de la cele două recepții:

 • 0232201700 – recepţie Gaudeamus
 • 0232201102/2873 – recepţie Akademos

Serviciile de telefonie furnizate de către D.C.D. includ facilităţi moderne de telefonie: numerotaţie abreviată, rutare alternativă, cod de autorizare, call-back automat, redirecţionarea apelurilor şi follow-me, preluarea apelurilor, apel în aşteptare, programarea categoriei, teleconferinţă, nu deranjaţi, grupuri de hunting, distribuirea apelurilor etc.

© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi