Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Conectivitate

D.C.D. nu oferă servicii de conectare la reţeaua Internet. Accesul la reţeaua Internet pentru instituţii educaţionale şi non-profit este furnizat de către Sucursala Iaşi a RoEduNet.

D.C.D oferă servicii de conectare la reţeaua de comunicaţii de date a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi numai pentru facultăţile/departamentele/serviciile acesteia. Reţeaua Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi este conectată la nodul de comunicaţii al RoEduNet, Sucursala Iaşi, tot traficul de date (inclusiv conectivitate Internet) în afara reţelei proprii fiind asigurat prin reţeaua RoEduNet.

Conexiuni la reţeaua locală

Pentru toţi utilizatorii din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, D.C.D. furnizează o o conexiune Ethernet la reţeaua locală, principalele corpuri ale Universitatii „Al. I. Cuza au si conexiune Wireless. Reţeaua administrată de către D.C.D. deserveşte toate facultăţile, serviciile administrative şi căminele studenţeşti.

Principalele clădiri ale Universităţii sunt conectate prin fibră optică. În interiorul clădirilor, infrastructura de comunicaţii este construită utilizând cablu UTP categoria 5 , 5e, 6, 7. Interconectarea reţelelor locale este asigurată prin 2 routere de mare viteza si aproximativ 300 de switch-uri.

© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi