Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Proceduri

Dacă sunteţi angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi şi doriţi să deveniţi beneficiarul serviciilor de comunicaţii oferite de către Departamentul de Comunicaţii Digitale, vă rugăm să urmaţi procedura (procedurile) de mai jos, în funcţie de solicitarea (solicitările) dvs.:

Dacă sunteţi deja un utilizator cu acces la reţeaua de comunicaţii a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi şi doriţi să semnalaţi un deranjament, trebuie să urmaţi Procedura Deranjament Reţea Internet-Telefonie.

© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi