Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Deranjamente

În cazul constatării unui deranjament, utilizatorii trebuie să consulte mai întâi Procedura Deranjament Comunicaţii de Date – Telefonie, în funcţie de tipul defectului, după care să realizeze o serie de verificări. 

În scopul delimitării defectului şi depanării operative, utilizatorii trebuie să informeze cât mai corect Operatorul de Serviciu (corp B, parter, camera 333, telefon 1002). Pentru o mai bună informare privind demersurile ce trebuie făcute în continuare, consultaţi Procedura Deranjament Comunicaţii de Date – Telefonie.

Pentru eficientizarea utilizării reţelei de comunicaţii de date a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, D.C.D. este la dispoziţia utilizatorilor cu sfaturi utile, răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, etc. De asemenea, D.C.D. oferă cursuri/documentaţii tuturor celor care doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele. Toate acestea se află în secţiunea Documentaţii/Utile

În Forum, personalul D.C.D. participă la clarificarea nelămuririlor utilizatorilor, răspunde la întrebări din domeniul „reţele de comunicaţii de date” şi intermediază schimbul de opinii între utilizatori.

© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi