Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Deranjament Telefonie

 1. aparatul nu are ton:
  • circuit telefonic defect
  • aparat defect
  • s-a înlocuit aparatul
  • neconcordanţă cu standardul de mufare
  • se verifică de către posesor dacă toate mufele şi cablurile sunt corect conectate:
   • firul de la aparat la receptor
   • firul de la aparat la priză să fie introdus în partea marcată cu însemn/simbol de telefon.
 2. aparatul prezintă zgomote şi întreruperi:
  • cablu prelungitor deteriorat
  • cablu receptor deteriorat
  • linie telefonică necorespunzătoare
 3. aparatul sună slab
  • sonerie defectă
  • sonerie reglată pe volum mic (se verifică treptele de reglare a comutatorului de sonerie: LOW/MED/HIGH)
 4. aparatul nu sună
  • sonerie defectă
  • comutator sonerie în poziţia OFF. Se comută pe ON.
 5. aparatul prezintă audiţie slabă
  • cască difuzor defectă
 6. apelatul nu va aude
  • microfonul apelantului este defect
  • microfon trecut pe poziţia MUTE (la aparate care au această funcţie)
 7. nu puteţi apela o anumită categorie de numere:
  • operaţiune nepermisă de centrală
  • număr nealocat
  • nu aţi format cifraţia corectă
  • nu aveţi alocată categoria corespunzătoare (intraurban, interurban, mobil, internaţional).
 8. Codul de blocare a aparatului telefonic nu funcţionează:
  • aparatul nu este setat în ton
  • telefonul este deja parolat
  • parola neiniţializată în centrală

Procedura de blocare/deblocare aparat telefonic.

 1. blocare (parolare). Se formează următoarea cifraţie: * 73 * [parolă] #
 2. deblocare (deparolare). Se formează următoarea cifraţie: # 73 * [parolă] #

Execuţia acestei proceduri presupune existenţa unui cod de blocare iniţializat pe centrala telefonică.

Procedura de setare a aparatului telefonic în ton (tip de cifraţie DTMF – Dual Tone Multi Frequency).

 • la telefoanele echipate cu comutator TONE/PULSE se verifică dacă acesta este setat pe poziţia TONE.
 • la telefoanele la care această setare se face prin programare descriem mai jos procedura de setare pentru telefoanele de tip SIGMA şi ACTRON-B.
 1. Telefon SIGMA:
  • se ridică receptorul
  • se apasă tasta SET
  • se apasă tasta 1
  • se formează numărul 1590
  • se apasă tasta
  • se formează: – 037 – pentru TON şi buton de flash (R) cu impuls pe linie (100ms)
  • se apasă din nou tasta SET şi se închide receptorul.
 2. Telefon ACTRON B
  • se ridică receptorul
  • se apasă tasta P (program)
  • se apasă tasta 1
  • se apasă tasta Redial
  • se formează: – 037 pentru TON şi tasta R cu funcţie FLASH

Notă: Tasta FLASH poate fi folosită pentru reobţinerea tonului de linie, fără să fie necesară punerea microreceptorului în furcă.

Procedura de setare a aparatelor telefonice digitale Ericsson (DBC 212, 213)

 • se execută conform manualului tehnic a acestor aparate telefonice.
© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi