Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Regulamente

Această secţiune prezintă Politica şi Planul de Securitate a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Aceste documente au fost aprobate în şedinţa Senatului din data de 27 mai 2004.

  • Regulament RoEduNet – regulament de funcţionare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date RoEduNet.
© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi