Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Deranjament Reţea Date

 1. calculatorul nu funcţionează
  • se verifică cu atenţie dacă calculatorul este conectat la priza de alimentare cu tensiune electrică şi dacă butoanele „Pornit / Oprit” sunt acţionate corespunzător
  • daca defectul persistă, se anunţă acest lucru administratorului de rețea/ inginerului de sistem din facultate/departament/serviciu.
 2. calculatorul aparent functionează, dar nu apare imaginea caracteristică a desktop-ului
  • a eşuat procesul de încărcare a sistemului de operare, se comunică operatorului de serviciu mesajele apărute pe ecran
  • se anunţă acest lucru administratorului de rețea/ inginerului de sistem din facultate/departament/serviciu.
 3. calculatorul functionează, dar nu se conectează la reţeaua de comunicaţii de date
  • se verifică cu atenţie cablul de legatură între placa de reţea a calculatorului şi priza de reţea internet aflată în cameră. Acest cablu trebuie să prezinte integritate fizică (fără întreruperi, tăieturi, striviri), mufele de la ambele capete să fie intacte şi corect introduse în mufele de conexiune. Poziţia corectă a acestui cablu în prizele duble de telecomunicaţii este cea marcată cu litera N (network), de regulă în partea stângă a prizei duble. Prezenţa conexiunii fizice este marcată de aprinderea unui LED de culoare verde aflat în spatele calculatorului, pe placa de reţea, în imediata apropiere a cablului de conectare la reţeaua internet. Se comunică rezultatul acestor verificări Operatorului de Serviciu (corp B, parter, camera 333, telefon 1002).
  • Din bara de Start, meniul Run se va tasta: „Command”, obţinând un prompter MsDOS. Tastând în continuare „winipcfg/all” pentru sistemele de operare Win 95, 98, Millenium – respectiv: „ipconfig/all” pentru sistemele de operare Win NT, XP, 2000, Windows 7 se vor obţine setările de reţea, care se comunică Operatorului de Serviciu (corp B, parter, camera 333,  telefon 1002).
  • se deschide browser-ul implicit (InternetExplorer, Netscape, etc.) încercând o conectare la site-ul de web: http://www.dcd.uaic.ro. Eventuala conectare va certifica conectivitatea în LAN-ul propriu, existând probabilitatea limitării accesului în reţeaua internet a calculatorului în cauză. Se comunică acest lucru Operatorului de Serviciu (corp B, parter, camera 333,  telefon 1002).
 4. calculatorul functionează, se conectează în reţea, dar nu se poate folosi serviciul de e-mail
  • se verifică telefonic (int.1002) situaţia contului propriu de e-mail din reţeaua Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (existenţa şi validitatea acestuia, posibila expirare a parolei de acces)
  • dacă parola de acces a expirat şi s-a introdus o parolă temporară de către administratorul de sistem, se încearcă o reconectare la serverul de mail şi schimbarea parolei temporare în termen de 12 de ore de la introducerea acesteia, folosind programul pentru schimbarea parolei pe serverul mail.uaic.ro.
  • se verifică setările programului client de e-mail utilizat (Outlook Express, etc.).
 5. clientul de mail refuză să descarce mail-ul de pe server-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, comunicând utilizatorului că certificatul de securitate folosit de server nu este valid
 6. calculatorul funcţionează, dar după conectarea la reţea se observă că aceasta funcţionează din ce în ce mai greu.
  • se scanează calculatorul cu un program antivirus.
 7. conexiunea la server-ul de mail funcţionează la parametrii optimi, dar nu se pot accesa site-uri din afara reţelei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
  • se verifică la numărul de telefon 1002, dacă adresa IP a calculatorului a fost filtrată.
 8. imposibilitatea conectării la reţeaua internet a mai multor calculatoare din acelaşi grup de utilizatori
  • se verifică eventuala existenţă a unui comunicat al D.C.D. privind întreruperea temporară a acestui serviciu.
  • simptomul denotă un defect la nivel de echipament acces, se va anunţa acest lucru Operatorului de Serviciu (corp B, parter, camera 333, telefon 1002).
© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi